Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej Międzynarodowa Fundacja Badawcza zlokalizowana w Krakowie otwiera rekrutację na stanowisko:

Koordynator zakupów i zamówień publicznych

Lokalizacja: Kraków

Tworząc Centrum Sano przyświeca nam misja wykreowania na mapie naukowej Polski ośrodka badawczego o wysokich standardach jakościowych i etycznych. Jako zespół Sano, do którego Cię zapraszamy, chcielibyśmy stworzyć miejsce prężnie rozwijające dziedzinę medycyny obliczeniowej – nową, ekscytującą gałąź wiedzy i inżynierii, o wysokim potencjale przekształcenia przyszłej ochrony zdrowia.

W obliczu szybkiego tempa rozwoju techniki XXI wieku, wysoka jakość i świetne standardy etyczne muszą iść w parze z efektywnością funkcjonowania takich ośrodków jak Sano. To właśnie na przecięciu tych trzech wartości budujemy nasz zespół naukowców i ludzi wspomagających ich w rozwoju Sano i dziedziny wiedzy, którą zgłębiamy. Dołącz do nasabyśmy wspólnie jeszcze lepiej przyczynili się do pozytywnych przemian jutrzejszej ochrony zdrowia w Polsce, w Europie, i na świecie.

Zadania:

Koordynator zakupów i zamówień publicznych będzie odpowiedzialny/a za dokonanie różnych typów zakupów koniecznych, aby uczynić Sano nowoczesnym centrum badawczym o wysokiej efektywności operacyjnej.

 • Przeprowadzanie procesów zakupowych (od planowania po finalny zakup) zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi procedurami, szczególnie w zakresie zamówień publicznych, wymagających przygotowania niezbędnej dokumentacji.
 • Zapewnienie ekspertyzy dla Sano w zakresie zakupów i ich administrowania.
 • Śledzenie zmian legislacyjnych w prawie EU, polskim i w wytycznych dotyczących realizowanych w Sano projektów (EC H2020, POIR); sporządzanie rekomendacji dla zespołów Sano dot. proponowanych zmian w systemie zamówień.
 • Bliska współpraca z działem operacyjnym w celu implementacji strategii, inicjatyw i projektów w obrębie zakupów, koordynacja komunikacji między działem zakupów, a wewnętrznymi interesariuszami.
 • Zapewnienie wkładu w zakresie regulacji dotyczących zakupów, tak aby stale ulepszać sposób prowadzenia zakupów przez Sano.
 • Prowadzenie negocjacji komercyjnych i logistycznych w zakresie zakupów dóbr i usług (do kilku milionów PLN).
 • Zarządzanie bazą zakupową i jej aktywne rozszerzanie poprzez wyszukiwanie nowych dostawców.
 • Prognozowanie potrzeb zakupowych.

Oczekiwania:

 

 • Wyższe wykształcenie.
 • Wymagane min. 3 lata doświadczenia na podobnej pozycji w pracy z zamówieniami publicznymi.
 • Wymagana dobra znajomość Prawa Zamówień Publicznych; dodatkowo premiowana będzie znajomość zasady konkurencyjności z Wytycznych dot. Programów Operacyjnych.
 • Doświadczenie w pełnym zakresie zakupów – od małych zakupów ad hoc, przez duże zamówienia i zakupy usług.
 • Doskonałe zrozumienie przepisów Polski/UE w zakresie zakupów finansowanych przez publiczne fundusze (m.in. granty).
 • Doświadczenie w negocjacjach z dostawcami.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • Zorganizowany styl pracy, umiejętność pracy z presją czasową i zarządzania wieloma zadaniami naraz.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz pracy w grupie, pasja do pracy w środowisku naukowym i komercyjnym.
 • Proaktywność, umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności programu Excel.

Oferujemy:

 

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do stawianych wymagań oraz zadań.
 • Pracę w start-upie naukowym w Krakowie z dobrą i stabilną kondycją finansową, który ma ambicje stać się europejskim liderem w zakresie prowadzonych badań w medycynie obliczeniowej.
 • Pracę z ludźmi pełnymi pasji i zaangażowania, dbającymi o pozytywne relacje z zespole.
 • Kurs języka angielskiego, jeśli będziesz potrzebować wsparcia w tym obszarze (komunikacja w Sano wymaga posługiwania się językiem angielskim).
 • Dodatkowe benefity takie jak prywatna opieka medyczna czy dofinansowanie do pakietu sportowego będą wdrażane w najbliższym czasie.

Jeśli brzmi to dla Ciebie interesująco, to zapraszamy do przesłania CV.

Poniżej znajdziesz link do aplikowania przez system rekrutacyjny naszego partnera rekrutacyjnego.

Sano jest pracodawcą dbającym o równe traktowanie wszystkich pracowników.

Pamiętaj o klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).