Procurements / Zamówienia

Zamówienia ustawowe po 1.01.2021r.
prowadzone są przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sano_czmo