You are here:

Dr Arkadiusz Sitek at the 4th Radiological and Clinical Conference

Dr Arkadiusz Sitek will take part in the 4th Radiological-Clinical Conference entitled “Artificial intelligence in medicine – opportunities and threats for imaging diagnostics”. The director of the Sano Centre will deliver a lecture entitled “Implementation of artificial intelligence in the work modes of radiologists”.

The conference will gather the engineers, radiologists, clinicians, and representatives of companies offering AI software and will be an excellent opportunity to exchange views and positions on the creation of AI algorithms and to discuss the directions of development in medicine and imaging diagnostics. We invite you to participate in this online event (in Polish) on September 9-11. The lecture by Dr. Arkadiusz Sitek will take place on 10 September at 4:20 pm. CEST. More details can be found in the link below.


Dr Arkadiusz Sitek weźmie udział w IV Konferencji Radiologiczno-Klinicznej pod tytułem „Sztuczna inteligencja w medycynie – szanse i zagrożenia dla diagnostyki obrazowej”. Dyrektor Centrum Sano wygłosi wykład pod tytułem „Wdrożenie sztucznej inteligencji w tryby pracy radiologów”. Konferencja z udziałem inżynierów, radiologów, klinicystów oraz przedstawicieli firm oferujących oprogramowanie AI będzie okazją do wymiany poglądów i stanowisk na temat tworzenia algorytmów AI oraz do dyskusji o kierunkach rozwoju w medycynie i diagnostyce obrazowej.

Zapraszamy w dniach 9-11 września, konferencja odbędzie się w trybie on-line. Wykład dr Arkadiusza Sitka odbędzie się 10 września. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym linku.

Link: www.grupamedica.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn